21723114-ez0yY

resultat julavslutning tipsrundan

Supermysig julavslutning med hela 237 deltagare.
Grattis till våra 6 vinnare, alla med alla rätt:

Hans / Nina / Malin / Agnes / Jamie / Iris

Nu tar tipspromenaden julpaus men vi ses igen nästa år.

Vi ber om ursäkt för en miss även förra veckan då fel svar smög sig in bland dom romerska siffrorna.
Prispallen blev dock den samma då alla vinnarna gick från 11 till 12 rätt istället och var närmast på utslagsfrågan.
 

Rätt svar från tipsrundan hittar ni här:

julavslutning med tipsrundan

På söndag bjuder Mellbystrandsföreningen på tipspromenaden på Höka och alla barn bjuds på godis.
Då läger är som det är har vi dessvärre beslutat att ställa in korvgrillning, glöggbord och tomtebesök men
vi hoppas det kommer bli mysigt ändå. VÄLKOMNA!

2016 > 07

Dagordning årsmötes Mellbystrandsföreningen avseende verksamhetsåret 2015-05-01—2016-04-30
 
§1 Mötets öppnande                                                                     
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§5 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Revisionsberättelse
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelsens ordförande
§10 Val av övriga styrelseledamöter
§11 Val av två revisorer och revisorsersättare
§12 Val av valberedning
§13 Medlemsavgift för nästkommande år
§14 Verksamhetsinriktning
§15 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Läs hela inlägget »

Arkiv

MEDLEMSAVGIFT 2020

Det är dags för inbetalning av årets medlemsavgift, du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan!
Vi har även swish: nummer som man swishar till är 123 672 1575
Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar