21723114-ez0yY

2016 > 07

Dagordning årsmötes Mellbystrandsföreningen avseende verksamhetsåret 2015-05-01—2016-04-30
 
§1 Mötets öppnande                                                                     
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§5 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Revisionsberättelse
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelsens ordförande
§10 Val av övriga styrelseledamöter
§11 Val av två revisorer och revisorsersättare
§12 Val av valberedning
§13 Medlemsavgift för nästkommande år
§14 Verksamhetsinriktning
§15 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Läs hela inlägget »

Arkiv

MEDLEMSAVGIFT 2020

Det är dags för inbetalning av årets medlemsavgift, du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan!
Vi har även swish: nummer som man swishar till är 123 672 1575
Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar