21723114-ez0yY

2019 > 10

Fritidshusägare i Laholms kommun som inte har vattenmätare:
Sänk din kostnad för vatten och gör en miljöinsats

Jag upptäckte att VA-taxan för 2019 innebär att man får betala för 75 m3 vatten per år oberoende hur mycket vatten du använder. Detta om du saknar vattenmätare.
Vid kontakt med Laholmsbuktens VA fick jag besked att de gärna ser att vi som inte har vattentätare låter dem montera en, utan kostnad!
Taxan för vatten 2019 är uppbyggd så här i Laholms kommun:
Grundavgift.                     835 kr. (Inkl moms)
Lägenhetsavgift.                   1815 kr (inkl moms)
Rörlig förbrukningsavgift  20,50 kr/m3. (Inkl moms)
Om du inte har vattentätare får du betala för 75 m3
Totalt: 835+ 1815 + (75•20,50) =. 4188 kr per år.
En familj på 4 personer sommarboende i Laholms kommun utan vattenmätare förbrukar knappast mer än 50 m3 vatten på en sommar.
Med vattenmätare sparar du då 25* 20;50= 512kr
Eget arbete är att läsa av mätaren en gång Varje år och skicka in den uppgiften.
Man kan även se detta som en liten positiv miljöåtgärd. Att spara på bra dricksvatten ska vi ju alla göra.
Från kontakt med Laholmsbuktens VA till mätaren var monterad tog det mindre än två veckor.
Vid Pennan Anders Ekberg

Läs hela inlägget »

För att göra det enklare med betalning till Mellbystrandsföreningen & Hökagården har vi nu också skaffat oss swish nummer. Swisha till  123 672 1575

Läs hela inlägget »

Arkiv

MEDLEMSAVGIFT 2020

Det är dags för inbetalning av årets medlemsavgift, du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan!
Vi har även swish: nummer som man swishar till är 123 672 1575
Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar