21723114-ez0yY

När Mellbystrand är som bäst. En kall vinterdag vid havet 5:e februari 2018

Läs hela inlägget »

SAMRÅDSMÖTE – planprogram och för Mellbystrands centrum genomfördes 29 januari.
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjöd in till nytt samrådsmöte om förslag till planprogram för 
Mellbystrand centrum.

Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018.

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.
Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och fyra våningar höga.
Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. 
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Planprogrammet med tillhörande utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se  bo, miljö & trafik  planer och utredningar  Planprogram
Under samrådstiden finns planprogrammet också tillgängligt på Stadshusets bibliotek, Humlegången 6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17 och lördag 10-13. Du kan också kontakta samhällsbyggnadskontoret på telefon 0430-150 00.
Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbereds planprogrammet för godkännande.
Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Enligt uppdrag: Cecilia Lindgard, planarkitekt
Telefon: 0430-152 81
Mail: cecilia.lindgard@laholm.se

Läs hela inlägget »

Mellbystrandsföreningen önskar alla i Mellbystrand ett Gott Nytt År.
Vi som är engagerade i Mellbystrand ser gärna att fler vill vara med och utveckla Mellbystrand som ort där det är trevligt att bo och leva samt inte minst besöka. Vi vill att hela Laholms kommun skall ses som en helhet där inland möter hav och att vi tillsammans skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv, en framåtsträvande turismort och en bra kommun att bo i där vi har bästa skolan, bästa äldreomsorgen och ett utvecklingsbart näringsliv. Vi tackar alla som har hjälpt till med att skapa arrangemang i Mellbystrand under året inte minst Johan Hjert & Laholms kommun som genomförde ett lyckat strandarrangemang med Beachvolleyturneringen. Vi tackar också alla krogägare, ingen nämnd ingen glömd, som under året har serverat smaksupplevelser för oss som är och har besökt Mellbystrand. Tack även till både Mellbystrands Livs, Maxi och butikerna i köpcentrumet samt Mellby växtshop och Drömmar. Ni gör livet lite enklare när man behöver något allt från mat till blommor.

Nu hoppas vi att vi får ett härligt 2018 och att vi har positiva drömmar om att fortsätta utveckla vår ort med både mer boende men också fler arrangemang. 

Läs hela inlägget »

Kommunens möte 20/12 kl 18:00 med information om planarbete för Mellbystrandscentrum är inställt pga sjukdom. Ny tid kommer förhoppninggsvis utannonseras efter nyår. FEBER...

Läs hela inlägget »

Möte. Viktigt att delta på. Dela gärna detta.
Ett samrådsmöte hålls onsdagen den 20 december 2017, klockan 18.00 i Mellbystrandsskolans matsal i Mellbystrand.

Från oss i Mellbystrandsföreningen vill vi uppmana att ni gärna kommer och lyssnar samt har synpunkter. Men var vänlig ha god möteskultur och undvik helst att vara gnällspikar. Se hellre det som en möjlghet att se Mellbystrand utvecklas ochpåpeka gärna i god ton med bra ideer som kan vara med att förbättra och förändra Mellbystrand till ett levande och trevligt centrum. Det är viktigt att vi vill förbättra vårt Mellbystrand samt våga tänka framåt där vi och våra barn kan trivas. Tack! 

Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Under kvällen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor om kommunens övriga pågående projekt i Mellbystrand så som utbyggnad av Birger Pers väg och detaljplan för hotell. Från kommunen medverkar miljö- och byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret samt planeringskontoret.

Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och hanteras med normalt planförfarande.

Underlag kan ni finna på Laholms kommuns hemsida

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
 

Läs hela inlägget »

När Mellbystrand är som bäst. En kall vinterdag vid havet 5:e februari 2018

Läs hela inlägget »

SAMRÅDSMÖTE – planprogram och för Mellbystrands centrum genomfördes 29 januari.
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjöd in till nytt samrådsmöte om förslag till planprogram för 
Mellbystrand centrum.

Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018.

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.
Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och fyra våningar höga.
Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. 
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Planprogrammet med tillhörande utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se  bo, miljö & trafik  planer och utredningar  Planprogram
Under samrådstiden finns planprogrammet också tillgängligt på Stadshusets bibliotek, Humlegången 6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17 och lördag 10-13. Du kan också kontakta samhällsbyggnadskontoret på telefon 0430-150 00.
Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbereds planprogrammet för godkännande.
Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Enligt uppdrag: Cecilia Lindgard, planarkitekt
Telefon: 0430-152 81
Mail: cecilia.lindgard@laholm.se

Läs hela inlägget »

Mellbystrandsföreningen önskar alla i Mellbystrand ett Gott Nytt År.
Vi som är engagerade i Mellbystrand ser gärna att fler vill vara med och utveckla Mellbystrand som ort där det är trevligt att bo och leva samt inte minst besöka. Vi vill att hela Laholms kommun skall ses som en helhet där inland möter hav och att vi tillsammans skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv, en framåtsträvande turismort och en bra kommun att bo i där vi har bästa skolan, bästa äldreomsorgen och ett utvecklingsbart näringsliv. Vi tackar alla som har hjälpt till med att skapa arrangemang i Mellbystrand under året inte minst Johan Hjert & Laholms kommun som genomförde ett lyckat strandarrangemang med Beachvolleyturneringen. Vi tackar också alla krogägare, ingen nämnd ingen glömd, som under året har serverat smaksupplevelser för oss som är och har besökt Mellbystrand. Tack även till både Mellbystrands Livs, Maxi och butikerna i köpcentrumet samt Mellby växtshop och Drömmar. Ni gör livet lite enklare när man behöver något allt från mat till blommor.

Nu hoppas vi att vi får ett härligt 2018 och att vi har positiva drömmar om att fortsätta utveckla vår ort med både mer boende men också fler arrangemang. 

Läs hela inlägget »

Kommunens möte 20/12 kl 18:00 med information om planarbete för Mellbystrandscentrum är inställt pga sjukdom. Ny tid kommer förhoppninggsvis utannonseras efter nyår. FEBER...

Läs hela inlägget »

Möte. Viktigt att delta på. Dela gärna detta.
Ett samrådsmöte hålls onsdagen den 20 december 2017, klockan 18.00 i Mellbystrandsskolans matsal i Mellbystrand.

Från oss i Mellbystrandsföreningen vill vi uppmana att ni gärna kommer och lyssnar samt har synpunkter. Men var vänlig ha god möteskultur och undvik helst att vara gnällspikar. Se hellre det som en möjlghet att se Mellbystrand utvecklas ochpåpeka gärna i god ton med bra ideer som kan vara med att förbättra och förändra Mellbystrand till ett levande och trevligt centrum. Det är viktigt att vi vill förbättra vårt Mellbystrand samt våga tänka framåt där vi och våra barn kan trivas. Tack! 

Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Under kvällen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor om kommunens övriga pågående projekt i Mellbystrand så som utbyggnad av Birger Pers väg och detaljplan för hotell. Från kommunen medverkar miljö- och byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret samt planeringskontoret.

Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och hanteras med normalt planförfarande.

Underlag kan ni finna på Laholms kommuns hemsida

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

MEDLEMSAVGIFT 2017

Snart är det dags för inbetalning av årets medlemsavgift, du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan! Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar

Årsmöte

Årsmöte 2018 sker söndagen den 8 juli kl 16:00 på Hökagården