21723114-ez0yY

Mellbystrandsbulletinen

Mellbystrandsföreningens Bulletin är en tidning som ges ut av Mellbystrandsföreningen varje år runt midsommar.  Tidningen distribueras till alla hushåll i orten och trycks i cirka 5.000 exemplar. Från och med 2016 publicerar vi även bulletinen elektroniskt.