21723114-ez0yY

Utdelning av Silvernålen från Bygdegårdarna RF

I samband med årets Sillbord fick Mellbystrandföreningen besök av Lars Voss från Hallands Bygdegårdsdistrikt som delade ut utmärkelsen Silvernålen till Thomas Knutsson.
Thomas har under många år lagt ner hela sin själ i föreningslivet, han har under de senaste åren varit kassör i Mellbystrandföreningen. Han sköter hela uthyrningen av Hökagården från administration till visningar m.m. Thomas har även under flera år anordnat matlagningskurser för "herrar", vilket är så populärt så det hela tiden finns en ny kurs i vänteläge. Utöver detta så ser Thomas till att vi alltid får fantastisk mat till allt från våra fester till de tillställningar som anordnas i samarbete med Träffpunkten.
Stort tack Thomas för dina insatser.

Samrådsremiss för Översiktsplan 2050

Möte Mellbystrandsskolan 26 juni klockan 1800-1930, ingen föranmälan. 
Laholms kommuns förslag till ny översiktsplan, Översiktsplan 2050, är ute på samråd 1 maj – 31 augusti 2024. 
 
Plats för handlingar
Under samrådstiden finns översiktsplanen tillgänglig på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se/op2050. Handlingen är digital.
Direktlänk till handlingen: https://arcg.is/1eiWbr.
För att möjliggöra korrekt arkivering går det att hämta PDF:er av handlingen här:  ÖP2050 SAMRÅDSHANDLINGAR
 
Synpunkter
Synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget ska ha kommit in till Laholms kommun senast 31 augusti 2024. Synpunkter kan lämnas på följande sätt:
Skicka dina synpunkter via epost till oversiktsplan@laholm.se
Skicka dina synpunkter via synpunktsformuläret i den digitala samrådshandlingen, https://experience.arcgis.com/experience/88054e0ad96c4d129545c2d5b8f68525/page/L%C3%A4mna-din-synpunkt/
Skicka dina synpunkter via brev till Kommunstyrelsen, ”Översiktsplan 2050”, Laholms kommun, 312 80 Laholm
 Frågor?
Vid eventuella frågor, kontakta översiktsplanerare Agnes Marklund, agnes.marklund@laholm.se eller Lina Strömqvist, lina.stromqvist@laholm.se
  
Vänliga hälsningar
 Agnes Marklund
Översiktsplanerare, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Benny Torstensson drog fullt hus.

I torsdags eftermiddag hade Träffpunkt Mellbystrand/Mellbystrandsföreningen anordnat ett föredrag med Benny Torstensson. Arrangemanget lockade drygt 100 personer, så det var fullsatt på Hökagården. Bennys framträdande var blandat med berättelser från livet och musikunderhållning. Vi fick alla ta del av Bennys fantastiska liv med Nibe, musik från första gitarren till Bob Stevens, Visknallarna och uppträdande i Nygammalt och mycket mera. Tack Benny för en fantastisk eftermiddag.

Måndagspromenader vid Hökagården

måndagar kl 0930, samling sker vid Hökagården, ibland går vi på stranden och ibland i skogen på hökafältet,   

Boule vid Hökagården

Boulen startar måndgar kl 16.00 Från den 6 maj.

Frågor om nedskräpning

Det har kommit frågor till mellbystrandsföreningen om hur man som privatperson skall agera om vi upptäcker nedskräpning i Mellbystrand. Efter kontakt med kommunens näringsslivsutvecklare, Reino Jacobsson, har vi fåttt reda på att det i första hand skall felanmälas/registreras via kommunens app eller webbplats. Var noga med att ange korrekt plats och bifoga gärna en bild. Kommunen kommer distriburera information till berörd som kommer att åtgärda.
Länk till felanmälan finner du här.

Om man vet/tror att det är Trafikverket som ansvarar för det nedskräpade området kan vi med fördel anmäla det direkt här.
/ Styrelsen

information från laholms kommun

träffpunkt mellbystrand.

MEDLEMSAVGIFT 2024

Det är dags för inbetalning av årets medlemsavgift. Avgiften är 300 kr per hushåll. Du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan!
Vi har även swish: nummer som man swishar till är 123 672 1575
Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar