21723114-ez0yY

Prislista för uthyrning, bokningar fr.o.m. 2024-01-01

Måndag - Torsdag   0800-1600     850kr
Måndag - Torsdag   1600-2400     850kr
Fredag - Lördag     0800-0800  2.950kr
Lördag - Söndag     0800-1200  4.200kr
Söndag                     1200-2400     950kr

Medlemmar i Mellbystrandsföreningen får 10% rabatt på ovanstående priser.

       Instruktioner vid hyra och vistelse på Hökagården

Max antal i lokalen, 200 personer, får ej överskridas vilket hyresgästen ansvarar för.

Max dukning till 100 personer.


Den som hyr lokalen ska vara myndig, kunna legitimera sig och ska personligen närvara under hyrestillfället.

Flagga finns att låna, förvaras i förrådet.
Marschaller är inte tillåtet att ställa på betongtrapporna, ställs i singeln.

Det är INTE tillåtet att elda i den öppna spisen.

Lokalen är utrustad med totalt fyra brandsläckare, tre på nedre plan samt en på övre plan.
I stora entrén i städskrubben finns ett Första Hjälpen-kit.
I stora salen, vid ingången till köket finns en hjärtstartare.
För Er säkerhet kontrollera var utrymningsvägarna finns och att dessa inte blockeras. Hyresgästen ansvara för brandsäkerheten.

Hyresgästen lämnar lokalen städad efter sig, i lokalen finns redskap för städning och städmaterial, pappershanddukar, toalettpapper och tvål. Ta del av och följ de städinstruktioner som finns för lokalen och köket när Ni är på plats.
Mellbystrandsföreningen ansvarar inte för privata tillhörigheter vid stöld eller eventuellt inbrott.
Hyresgästens hemförsäkring gäller.

I lokalens utrymmen är det rökförbud, efterföljts ej detta faktureras en avgift på 15 000 kr.
Eventuell åverkan och skadegörelse av inventarier/lokal meddelas till vaktmästaren Ronny Jacobsson tel: 0708 - 287 899. Kostnader betalas av hyresgästen.

Skulle verksamheten i lokalen vara störande kommer behövlig utryckningen debiteras hyresgästen.
Musik som spelas efter 01,00 skall fönster och dörrar vara stängda samt volym sänkas , tänk på grannarna när musik spelas så volymen är anpassad

Ett förskola ligger granne med Hökagården med tanke på barnen ber vi er kolla extra noga så där ej har blivit nerskräpat eller skett någon skada.

Vi hoppas att Ni kommer att trivas på Hökagården!
Har Ni några frågor är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er till oss.