21723114-ez0yY

En strand för alla!

Dagens Hallandspost, överklagandet till Länsstyrelsen om att stoppa bilstranden avslås! :)

 • Tommy Olsson Äppelvägen 9 Mellbystrand • 22 november 2017 13:33:55
  Hej
  Jag är för bilkörning på stranden.
  Har ni tagi med i era beräkningar hur mycket dagvatten som rinner ut i havet,takvatten,gatubrunnar,maxiparkeringen,industribrunnar,(utomhus).
  om man räknar på ytan som stranden har så är upptagningsområdena från de nyss nämda många gånger större.
  Jag antar att spillvatten inte går till reningsverket.
  Tommy

 • Tommy Olsson Äppelvägen 9 Mellbystrand » En strand för alla! :  ”Hej Jag är för bilkörning på stranden. Har ni tagi med i era beräkningar hur myc..”

 • staffan johansson » Norra Mellbystrand glömdes bort :  ”priset för att få fiber indraget i huset?”

 • staffan johansson » FIBER TILL BOSTADEN:  ”ska bygga på antons väg 12 i åmot. intresserad av fiber är det möjligt?”

 • Christina henriksson » Stormen Gorm :  ”Tack för lite uppdatering från Mellbystrand. Som stugägare uppskattas iite nfo ..”

 • Lars Bolin » Norra Mellbystrand glömdes bort :  ”Skicka gärna information om fiber till Norra Mellbystrand - Åmot Antons väg 9”