21723114-ez0yY

FIBER TILL BOSTADEN

Nu har vi fått erbjudande att ansluta oss till fiber för att internett skall fungera snabbt och lätt i hemmet. Viktigt att vi blir många som vill ansluta oss till den snabba tekniken. Minst 50% av hushållen bör tacka ja för att de skall bygga ut nätet med fiber till våra hus. Så häng på och anmäl ert intresse till Svenska Stadsnät.

  • staffan johansson • 23 oktober 2016 09:13:41
    ska bygga på antons väg 12 i åmot.
    intresserad av fiber är det möjligt?

  • Tommy Olsson Äppelvägen 9 Mellbystrand » En strand för alla! :  ”Hej Jag är för bilkörning på stranden. Har ni tagi med i era beräkningar hur myc..”

  • staffan johansson » Norra Mellbystrand glömdes bort :  ”priset för att få fiber indraget i huset?”

  • staffan johansson » FIBER TILL BOSTADEN:  ”ska bygga på antons väg 12 i åmot. intresserad av fiber är det möjligt?”

  • Christina henriksson » Stormen Gorm :  ”Tack för lite uppdatering från Mellbystrand. Som stugägare uppskattas iite nfo ..”

  • Lars Bolin » Norra Mellbystrand glömdes bort :  ”Skicka gärna information om fiber till Norra Mellbystrand - Åmot Antons väg 9”